ลักษณะบ่อผ้าใบ

imageสภาพของผ้าใบ หรือบ่อผ้าใบ
ต้องไม่มีการเสื่อมสภาพแล้ว

เช่น แตกลายงา กรอบ หรือเสื่อมสภาพแล้ว 

  1. รับซ่อมผ้าใบ 
  2. รับดัดแปลงผ้าใบ

 1. บ่อผ้าใบ ทรงกลม แบบเสียบท่อพีวีซี 

บ่อกลมแบบเสียบท่อพีวีซี  ขนาดเริ่มต้นที่ เส้นผ้าศูนย์กลาง Dia 1.50 เมตร - 15 เมตร  ความสูงมี 3 ระดับ 
มีความสูง 0.80 เมตร , 1 เมตร และ 1.20 เมตร

 2. บ่อผ้าใบ ทรงกลม แบบเจาะตาไก่ 

บ่อกลม แบบเจาะตาไก่ เส้นผ่าศุนย์กลางเริ่ม Dia 1.50 เมตร ถึง Dia 15 เมตร ไม่กำหนดความสูง ความสูงตามความต้องการของลูกค้า และลูกค้าจะต้องเผื่อความสูงสำหรับพับกลับ เพื่อร้อยเชือกยึดกับโครงเหล็กด้วย ประมาณ 10-20 เซนติเมตร 

 3. บ่อผ้าใบ ทรงเหลี่ยม แบบเจาะตาไก่

บ่อเหลี่ยม แบบเจาะตาไก่ กำหนดขนาดด้าน กว้าง ยาว มากกว่า 1 เมตร ความสูงไม่กำหนดขนาด สามารถแจ้งขนาดเข้ามาได้เลย เพื่อทำการประเมินราคาและแนะนำการทำโครงสร้างของบ่อ

 4. บ่อผ้าใบ ทรงเหลี่ยมแบบช่องสอดเหล็ก 

บ่อผ้าใบ แบบช่องสอดเหล็ก จะต้องเป็นเหล็กแบบใช้ข้อต่อ ไม่สามารถมาสอดผ้าใบแล้วเชื่อมได้ และแบบช่องสอดเหล็กจะไม่สามารถทำขนาดใหญ่ได้ และใส่น้ำได้ไม่สูงมาก

 5. บ่อผ้าใบ ทรงเหลี่ยม แบบทับอิฐประสาน

บ่อผ้าใบ แบบทับอิฐประสาน แนะนำให้ลูกค้าทำการก่ออิฐให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยวัดขนาดแจ้งทางเรา แนะนำให้วัดตามวิธีการวัด และอย่าลืมเผื่อสำหรับทับอิฐประสาน 10- 15 เซนติเมตรด้วย

 6. บ่อผ้าใบ สำหรับขนย้ายสัตว์น้ำบนรถกระบะต่างๆ

บ่อผ้าใบสำหรับขนย้ายปลา สำหรับวางบนรถกระบะ หรือใช้สำหรับการบรรทุกน้ำ 

Powered by MakeWebEasy.com